rimabotulinumtoxinb (intramusculair) voorzorgsmaatregelen

Het is zeer belangrijk dat uw arts uw vooruitgang te controleren op regelmatige bezoeken. Hierdoor kan uw arts om te zien of het medicijn goed werkt en om te beslissen of u moet blijven om het te ontvangen.

Ernstige spier reacties zijn opgetreden binnen enkele uren tot weken na het ontvangen van dit geneesmiddel. Als u begint met spierzwakte of moeite met slikken, praten of de ademhaling hebben, bel dan uw arts meteen. In sommige gevallen kunnen deze problemen levensbedreigend zijn en een behandeling in een ziekenhuis of kliniek nodig.

Dit geneesmiddel kan uw spieren te zwak en veroorzaken problemen met het gezichtsvermogen. Rijd niet, het gebruik van machines, of iets anders die gevaarlijk kunnen zijn als u zich zwak voelt of niet in staat zijn om goed te zien doen.

Een deel van dit geneesmiddel wordt gemaakt van gedoneerd menselijk bloed. Sommige menselijk bloed producten zijn bepaalde virussen doorgegeven aan mensen die ze hebben ontvangen. Het risico op het krijgen van een virus uit medicijnen gemaakt van menselijk bloed is sterk verminderd in de afgelopen jaren. Dit is het gevolg van de vereiste testen van menselijke donors van bepaalde virussen en testen tijdens de vervaardiging van deze geneesmiddelen. Hoewel het risico laag is, praten met uw arts als u zich zorgen.